"Adımlarınızın Biçiminin Ne Önemi Var Önemli Olan Yürüyüşümüzle Sevgi ve Dostluk Köprüsünü Geçmektir."

Ana Sayfa
Engelsiz ERÜ
Kurullar
Mevcut Durum
Faaliyet Raporu
Duyuru Haber Etkinlik
İlgili Yasalar
Başvuru Formları
Bağlantılar
Fotoğraf Galerileri
İletişim
Engelli Kimlik Kartı Almak İstediğinizde


Engelli kimlik kartı alabilmeniz için aşağıdaki belgelerle bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.

Gerekli Olan Belgeler:

1- Sağlık kurulu raporu (Aslı ya da onaylı örneği, 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik’e göre),
2- Engelli kimliği bilgi formu (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince veya hastanelerce doldurulacak),
3- Tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 2 adet fotoğraf.

Engelli Kimlik Kartının Sağladığı Yararlar

Engelli ;

o Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,
o Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, Engelli kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),
o Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilecektir.
o Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilecektir.
o Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir.
o Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim uygulanacaktır.
o Kamu Kurum ve Kuruluşlarının engelli çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda engelini kanıtlayabilecektir.
o Turkcell ve Telsim tarafından % 40 indirim uygulanmaktadır.

 

© ERÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Uygulamaları Grubu

 

© Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) Adres: ERÜ İİBF KAYHAM Zemin Kat 38039 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 352 207 66 66 /13451 Faks: +90 352 437 42 92 Email: engelsiz@erciyes.edu.tr