"Adımlarınızın Biçiminin Ne Önemi Var Önemli Olan Yürüyüşümüzle Sevgi ve Dostluk Köprüsünü Geçmektir."

Ana Sayfa
Engelsiz ERÜ
Kurullar
Mevcut Durum
Faaliyet Raporu
Duyuru Haber Etkinlik
İlgili Yasalar
Başvuru Formları
Bağlantılar
Fotoğraf Galerileri
İletişim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPUS BİRİMİ (ENGELSİZ ERÜ)
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Yönetmelik gereği 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi  kurulmuştur.

Haziran 2013 tarihinde ise, isim değişikliği ile birlikte Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve kampüsle bağlantılı olan diğer tüm engelli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu alanda yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


İletişim Bilgileri
Adres: Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) ERÜ İİBF KAYHAM Zemin Kat 38039 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 352 207 66 66 /13451
Faks: +90 352 437 42 92
Web: http://engelsiz.erciyes.edu.tr
E-Posta: engelsiz@erciyes.edu.tr


 

 

© ERÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Uygulamaları Grubu

 

© Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) Adres: ERÜ İİBF KAYHAM Zemin Kat 38039 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 352 207 66 66 /13451 Faks: +90 352 437 42 92 Email: engelsiz@erciyes.edu.tr