"Adımlarınızın Biçiminin Ne Önemi Var Önemli Olan Yürüyüşümüzle Sevgi ve Dostluk Köprüsünü Geçmektir."

Ana Sayfa
Engelsiz ERÜ
Kurullar
Mevcut Durum
Faaliyet Raporu
Duyuru Haber Etkinlik
İlgili Yasalar
Başvuru Formları
Bağlantılar
Fotoğraf Galerileri
İletişim
GÖREVLERİMİZ
 • Tüm öğrencilere Erciyes Üniversitesinde başarılı ve aktif olabilme imkânı sunabilmek için, yöntemler geliştirmek.
 • Erciyes Üniversitesi yerleşkesindeki fiziksel engelleri azaltmak
 • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, 'beceri ve yaklaşım geliştirme' imkanı hazırlamak.
 • Akademik personeli ile işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.
 • Üniversitemizde belirleyeceğimiz öğrencilerimizin engellilik durum ve sayıları tespit edilerek uzman antrenörler alınarak engelli öğrencilerimizin fiziksel aktivitelere ve müsabakalara katılmalarını sağlamak
 • Engelli öğrencileri diğer öğrencilerle kaynaştırmak.
 • Erciyes Üniversitesinde tüm engelli bireylere yönelik oluşturulacak spor branşlarında uzman antrenör ,yönetici istihdamını sağlayıp araştırma ve uygulama merkezi oluşturmak
 • Engelli bireylerin sosyal beceri iletişim ve kendine bakım aktivitelerinde normal akranlarıyla eş düzeyde olmalarını sağlamak aradaki farkı ortadan kaldırmak
 • Engelli öğrencilerin sosyo­_demografik yapılarının incelenmesi ve sonuçlar doğrultusunda önerilerin hazırlanması
 • Yakın bir gelecekte engelli sporlarına yönelik uygun branşlar oluşturup üniversitemiz bünyesinde takım kurup ilgili federasyonlarca açılan yarışmalara takımları hazırlamak katılımı sağlamak 
 
Engelsiz Üniversite Erciyes Projesi Çerçevesinde: 
 • Yürüme engelli öğrenciye uygun yurtlar ve erişilebilir bina sayısı artmaktadır.
 • 'Engelsiz Yerleşke Ulaşımı Projesi'yle, Yerleşke içinde zorluk yaşayan engelli öğrenciler Üniversite ulaşım servis desteğiyle ücretsiz servis hizmetinden yararlandırmak.
 • Engelsiz Bilinç Eğitimi almış 'Yardımcı öğrenciler' Erciyes Üniversiteli engelli öğrencilere derste not yazma, sınav hazırlama, toplantıda 'görsel sohbet', yerleşke içi eşlik, kütüphane/yemekhane/yurt gibi konularda çeşitli hizmetler sunarak yardımcı olmamız gerekmektedir.  
 • Bilgi İşlem Dairesi'nin yardımı ile engelli öğrenciler Erciyes Üniversitesi’ndeki elektronik olanaklara artık daha rahat ulaşabilme imkanı sağlama: Görme engelli kişiler yerleşkedeki bilgisayarlardan JAWS ekran okuyucuyla Internet, e-posta ve sanal eğitim malzemelerine ulaşabilmelerini sağlamak. 'İnsan Bilgisayar Etkileşim Laboratuarı' web sayfaların ulaşılabilirliğini oluşturmak.

© ERÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Uygulamaları Grubu

 

© Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) Adres: ERÜ İİBF KAYHAM Zemin Kat 38039 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 352 207 66 66 /13451 Faks: +90 352 437 42 92 Email: engelsiz@erciyes.edu.tr