"Adımlarınızın Biçiminin Ne Önemi Var Önemli Olan Yürüyüşümüzle Sevgi ve Dostluk Köprüsünü Geçmektir."

Ana Sayfa
Engelsiz ERÜ
Kurullar
Mevcut Durum
Faaliyet Raporu
Duyuru Haber Etkinlik
İlgili Yasalar
Başvuru Formları
Bağlantılar
Fotoğraf Galerileri
İletişim
İLGİLİ YASALAR
Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi Yönergesi        
Türkiyede Engelliler Raporu        
Erciyes Üniversitesinde Engelli Raporu        
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        
Engelli Hakları Özet Listesi        
Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği        
   
   

© ERÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Uygulamaları Grubu

 

© Engelsiz Kampus Birimi (Engelsiz ERÜ) Adres: ERÜ İİBF KAYHAM Zemin Kat 38039 Talas/KAYSERİ
Tel: +90 352 207 66 66 /13451 Faks: +90 352 437 42 92 Email: engelsiz@erciyes.edu.tr