ADI SOYADI
GÖREVİ BİRİMİ
Prof. Dr. Sıtkı İLKAY Başkan Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA Koordinatör

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Öğr. Gör. Nimet SUSAM Koordinatör Yardımcısı  Engelsiz Kampüs Birimi
Prof. Dr. N. Oya LEVENDOĞLU ÖNER Üye Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Doç Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU Üye Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof.Dr.Kutlay GÜRBULAK Üye Veteriner Fakültesi
Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER Üye Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen AKDOĞAN Üye Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi İ. İpek BOŞGELMEZ Üye Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZKAN Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Öğr. Gör. Mehmet Emin ÖZTÜRK Üye Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Öğr. Gör. Mustafa KAYA Üye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
Metin AKGÖBEK Üye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Temsilcisi
Oktay Musa KAYIRGA Üye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Temsilcisi
Berat DENİZ Üye Üniversite Öğrenci Temsilcisi

A+ A-