2009-2010 Eğitim Ve Öğretim Yılı Engelli Öğrenciler Birimi Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

 

TOPLANTI YERİ       :    SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLANTI TARİHİ    :    20.10.2009

TOPLANTI SAATİ     :    13:30

TOPLANTIYA KATILANLAR  : ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİSYON ÜYELERİ

 

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ OLARAK HEDEFLERİMİZ:

 

 • Tüm öğrencilere Erciyes Üniversitesinde başarılı ve aktif olabilme imkanı sunabilmek için, yöntemler geliştirmek
 • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için “beceri ve yaklaşım geliştirme’ imkanı hazırlamak
 • Akademik personel ile işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek
 • Engelli öğrencilerle diğer öğrencileri kaynaştırmak
 • Üniversitemizde belirleyeceğimizin öğrencilerin engellik durum ve sayıları tespit edilerek uzman antrenörler alınarak engelli öğrencilerimizin fiziksel aktivitelere ve müsabakalara katılmalarını sağlamak
 • Engelli bireylerin sosyal beceri iletişim ve kendine bakım aktivitelerinde normal akranlarıyla eş düzeyde olmalarını sağlamak aradaki farkı ortadan kaldırmak
 • Bireysel sağlığın yükseltilmesi ve kronik hastalıklardan korunmak
 • Engelli öğrencilerin sosyodemografik yapılarının incelenmesi ve sonuçlar doğrultusunda önerilerin hazırlanması
 •  

17.06.2009 TARİH İTİBARI İLE ÖZÜRLÜLER BİRİMİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

 • Kayıt masalarında kayıt evrakları arasına  özürlü öğrenci formu konarak yeni engelli öğrencilerin tespiti yapılmıştır.
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti için Mediko Sosyal Ünitesine yönlendirmeler  yapılmıştır.
 • Fakültelerden özürlü öğrencilerin ihtiyaçları ile ilgili görüş istenmiştir.
 • Kullanılan ortak mekanlarla ilgili özürlülerin kullanımını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmasına dair yapı işlerine yazı gönderilmiştir
 • Gönüllü öğrenciler tarafından bir kısım ders materyalleri okunup dijital ortama aktarılmıştır.

 

ORTA VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ÇALIŞMALAR

 

 • GETEM e kuramsal üye (Boğaziçi Üniversitesi) olunmalıdır.
 • Sınav yönetmeliğinde değişlikler yapılmalıdır.(Sınav süresinin uzatılması, diksiyonu düzgün bir kişinin sınavı okuması gibi )
 • İlk kayıt esnasında Wep page de engellilerle ilgili bilgi aktarımı yapılması
 • E posta grubu oluşturulması (toplu mail gönderilmesi)
 • Gönüllü havuzu (gönüllü öğrenci kulübü) oluşturulması
 • Web sitesinde rehberlik hizmeti verilmesi
 • Görme engelli bir öğrenci birimde görevlendirilmesi
 • Ders notları ve kitapların taranarak dijital ortama aktarılması
 • Kütüphanede görme engellire yönelik (dijital okuma kabinleri, kabartma klavye, ekran okuyucu, Braille monitör, CCTV, mercekli masa gibi ) bilgisayar donanımlı odanın kurulması
 • Görme engellilerle ilgili bir personelin eğitime gönderilerek Kütüphanede görevlendirilmesi
 • Üniversitemize bağlı bütün birimlerin yöneticilerinin(bölüm başkanı, müd.müd yrd,) özürlüler ve sorunları ile ilgili bilgilendirilmesi(sözlü olarak)
 • Sınıflara kişiye özel kapalı devre tv sistemi (CCTV) kurulması
 • Özürlü bireyler için oryantasyon çalışması yapılması
 • İletişim Kulübü tarafından sesli betimlemeli filmler (animasyonlu sosyal organizasyonlar) yapılması

 

UZUN VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ÇALIŞMALAR

 

 • Diğer Üniversitelerle işbirliği ile engelli sporlarına yönelik uygun branşlar oluşturup üniversitemiz bünyesinde takım kurup ilgili federasyonlarca açılan yarışmalara takımları hazırlamak katılımı sağlamak.
 • Üniversitenin her biriminin özürlüler tarafından ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi(Rampa asansörler ve sesli trafik işaretleri)

 

A+ A-