Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi olarak faaliyet alanımız ve konumuz “engelli öğrenciler” dolayısı ile de “birey”. Bu nedenle yapmış olduğumuz her türlü çalışma, destek, etkinlik, proje ve diğer aktivitelerimizde pirensib edindiğimiz bazı temel ilkelerimiz bulunmaktadır.

Bu ilkeler; engelli öğrencilerimizin evrensel insan hak ve özgürlüklerine ve çağdaş yaşam standartlarına yakışır bir biçimde hizmet almalarını, rencide ve afişe olmamalarını, Birimimizden aldıkları hizmetler için kendilerini rahatsız etmemelerini sağlamak için benimsediğimiz ilkelerdir. Bunlar;

 

  • Gizlilik: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
  • Gönüllülük: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.  
  • Saygı: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.
  • Akademik fırsat eşitliği: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
  • Erişilebilirlik: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır. 
  • Geri bildirime açıklık: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personel’den aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.
  • Sorumluluk: Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar Birim’e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

 

A+ A-