“ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAPSAYICI ENGELSİZ KAMPÜS TASARIMI EĞİTİMİ-TÜBİTAK”

 EĞİTİMİN HEDEFLERİ
 
•Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan engelli öğrencilere kapsayıcı tasarım ve engelsiz kampüs tasarımı konularında eğitim vererek engelsiz tasarım konusundaki temel bilgilerinin geliştirilmesi,
•Her ölçekte tasarım süreçlerine katılım kabiliyetlerinin artması, bu katılım süreçlerinde özgüven ve kendini ifade düzeylerinin tasarım bilgisiyle yükseltilmesi,
•Hayatlarının her döneminde tasarım süreçlerinin kapsayıcı ve engelsiz niteliklerini iyileştirecek yeni ve yaratıcı çözümler bulunmasına doğrudan katkı sağlamaları,
•Katılımcıların çözümleme, değerlendirme, sorun tanımlama ve çözüm üretme kabiliyetlerini yazılı, çizili ve görsel ifadelerle açıklayabilmelerine fırsat sunulması,
•Kampüs yaşamına daha aktif katılabilmeleri ve hayat boyu öğrenme mekânlarını 
daha aktif kullanabilmelerinin sağlanması.
 
 KATILIMCILARIN NİTELİĞİ
Kayseri İlinde bulunan Yükseköğretim Kurumlarında teknik ve mesleki eğitimine devam eden lisans ve ön lisans düzeyindeki engelli öğrenciler
 
KATILIMCI SAYISI: 30 kişi
EĞİTİM TARİHİ: 17 – 24 Eylül 2018
EĞİTİM YERİ: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Atölyeleri
SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ağustos 2018
 

 

KONUŞMA VE ATÖLYE ÇALIŞMASI

 

ATÖLYE ÇALIŞMASI :19-20-21 Eylül 2018

 

Öğr. Gör.Nimet SUSAM : ENGELSİZ BİRİM KOORDİNATÖR YARDIMCISI - 3 OTURUM SUNUM (ENGELSİZ BİRİM TARİHÇESİ )19 EYLÜL 2018


 

 

 

A+ A-