Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi
 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Desteği kapsamında 17-24 Eylül 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde “Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi” gerçekleşmiştir. Proje ekibi, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fulya Sınacı-Özfındık, proje uzmanı Doç. Dr. Ozan Hovardaoğlu, proje eğitmenleri Doç. Dr. Seda Çalışır-Hovardaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bektaş, Arş. Gör. Atacan Akgün ve proje rehberi Arş. Gör. Ömer Faruk Bayram’dan oluşmaktadır. 
 
Projenin amacı, yükseköğretim kurumlarında eğitim alan engelli öğrencilere kapsayıcı tasarım ve engelsiz kampüs tasarımı konularında eğitim vererek onların, kapsayıcı ve engelsiz tasarım konusundaki temel bilgilerinin gelişmesi, her ölçekte tasarım süreçlerine katılım kabiliyetlerinin artması, hayatlarının her döneminde tasarım süreçlerinin kapsayıcı ve engelsiz niteliklerini iyileştirecek yeni ve yaratıcı çözümler bulunmasına doğrudan katkı sağlamaları, kampüs yaşamına daha aktif katılabilmeleri ve hayat boyu öğrenme mekanlarını daha aktif kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda projenin hedefleri; yükseköğretim kurumlarındaki kampüs tasarımlarında kullanıcılardan biri olan engelli öğrencilerin tasarıma ilişkin bilimsel ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerini yaparak ve yaşayarak geliştirmesi, tasarım bilimleri konusunda bilimsel düşünme becerileri kazandırarak, kapsayıcı tasarım süreçlerine katılımda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek ve etkileşimli uygulamalara odaklanan atölye çalışmaları sayesinde eğitim katılımcılarının tasarım konusunda yaratıcı kabiliyetlerinin gelişimini sağlamaktır.
 
Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde lisans ve ön lisans düzeyinde eğitimine devam etmekte olan ve kampüsteki engelleri tecrübe eden 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde proje eğitmenleri Doç. Dr. Seda Çalışır-Hovardaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bektaş ve Arş. Gör. Atacan Akgün tarafından “tasarım, tasarım elemanları ve ilkeleri, kapsayıcı tasarım, evrensel tasarım, erişilebilirlik, kampüste erişilebilirlik, erişilebilirlikte yasalar ve standartlar” konularında sunumlar yapılmıştır. Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nimet Susam ve Dr. Pelin Gençoğlu tarafından yapılan sunumlarda ise birim tarafından günümüze kadar yapılan çalışmalar katılımcılara anlatılmış, hedeflenen projelerin detayları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
 
Proje ekibinin moderatörlük yaptığı atölye çalışmalarında, kampüste yaşam ve erişilebilirlik sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri getirilmiş, alan çalışması boyunca ise proje ekibi tarafından yapılan anlatımlar ile katılımcı öğrencilerin sözlü olarak kampüs ile ilgili yerinde bilgi edinmesi sağlanmıştır. Eğitimin son gününde katılımcılar ve akran öğrenciler tarafından üretilen tasarımlar sergilenmiş, etkileşimli bir ortam sağlanarak sonuçların tüm katılımcılar arasında paylaşımı sağlanmıştır. 

A+ A-