ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Doç. Dr. Vesile Şenol  (Başkan) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO
Prof. Dr. Melis Naçar Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı      
Yrd. Doç. Dr. Özlem Parlakbiçer           Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi AD
Öğr.Gör. Gülşen Akdoğan    Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

A+ A-