28-29 Mart 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde 1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Teması "Evrensel Tasarım ve Erişilebilirlik" olan çalıştaya birim koordinatör yardımcısı Öğr. Gör. Nimet SUSAM, yürütme kurulu hocalarından Dr. Öğr. Gör. Mehmet Emin ÖZTÜRK ile Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU katılmıştır.

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Emin ÖZTÜRK konuşmasında yurt içi ve yurt dışı engelsiz kampüs birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi verip Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU ise "Mekansal Erişilebirlik ve Örnek Uygulamalar" oturumunun başkanı olup "Kapsayıcı ve Dirençli Kampüs Tasarımında Katılımcılık : Erciyes Üniversitesi Kampüsü Çalışmalarından Örnekler" isimli sunumu yapmıştır.

A+ A-