Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından, 10 - 11 Nisan 2019 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fulya Sınacı Özfındık, Doç. Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu, Doç. Dr. Ozan Hovardaoğlu, ve Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bektaş “Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsünde Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi” başlıklı sözlü bildiri ile katılmışlardır. Bildiride, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından desteklenen “Kapsayıcı Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi” projesinin detayları aktarılmış, eğitim sonucunda elde edilen veriler paylaşılarak konunun en önemli paydaşları olan engelli öğrencilerin engelsiz kampüs tasarımı sürecine katılımının önemi anlatılmıştır. 

A+ A-