Birim Öğrenci Temsilcileri


FAKÜLTEİSİM SOYİSİME-POSTA ADRESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Talha TURHAN
talhaturhan@erciyes.edu.tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Öğr. Gör. Dr. Emine GÜLDÜOĞLU
dalkilic@erciyes.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğr. Gör. Kevser SOLAK KOLÇAKOĞLU
kevser.kolcakoglu@gmail.com
Eczacılık Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN
aceylan@erciyes.edu.tr
Edebiyat Fakültesi
Arş. Gör. Aslı Nur Önemaslinuronem@erciyes.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKBAŞ
erdemakbas@erciyes.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Yüksel Büşra YÜKSEL AYKANAT
ybusrayuksel@erciyes.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Arş. Gör. Burçin SALTIK
burcinsaltik@erciyes.edu.tr
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Fevziye YAŞUK
yasuk@erciyes.edu.tr
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Arş. Gör. Mustafa Emre TOKER
mustafaemretoker@erciyes.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Mehtap MORKOÇ
mmorkoc@erciyes.edu.tr


Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAN

Öğr. Gör. Serap UÇAR

Öğr. Gör. Leman KARABUKAN

mehmetdogan@erciyes.edu.tr

serapucar@erciyes.edu.tr

lemankarbukannayim@erciyes.edu.tr

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
aysenurdislitas@erciyes.edu.tr
Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI
ananeci@erciyes.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. H. Hilal BAĞLITAŞ
hhilalbaglitas@erciyes.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
osmanbayder@erciyes.edu.tr ozcanakdag@erciyes.edu.tr hayriyegencel@erciyes.edu.tr sedaaacelikkkk@outlook.com
İletişim Fakültesi
Arş. Gör. Burak ÜNLÜ
burakunlu@erciyes.edu.tr
Mimarlık Fakültesi
Arş. Gör. Fazıl AKDAĞ
fazilakdag@erciyes.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
dharoglu@erciyes.edu.tr
akdogang@erciyes.edu.tr
hhacikel@erciyes.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
ismailocsoy@erciyes.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. İlker YILMAZ
ilkeryilmaz@erciyes.edu.tr
Seyrani Ziraat FakültesiProf. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Jale METİN KIYICI
mucınar@erciyes.edu.tr
jalemetin@erciyes.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arş. Gör. Şehriban KARACAN
skaracan@erciyes.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Elif YÖRÜKER ÇELİK
elifcelik@erciyes.edu.tr
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Melis NAÇAR
mnacar@erciyes.edu.tr
Turizm Fakültesi
Arş. Gör. Nazlı ORNEK
nazliornek@erciyes.edu.tr
Veterinerlik Fakültesi
Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK
 Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

kgurbulak@erciyes.edu.tr
 dyaman@erciyes.edu.tr
ekaragoz@erciyes.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğr. Gör. Mevlüdiye UCAÇELİK
mucacelik@erciyes.edu.tr
Gevher Nesibe ve Kök Hücre Enstitüsü Müdürlüğü
Doç. Dr. Serpil TAHERİ
serpiltaheri@hotmail.com