Tanıtım
HAKKIMIZDA
HIZLI ERİŞİM
Birimimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereği 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi adıyla kurulmuştur. Haziran 2013 tarihinde ise, isim değişikliği ile birlikte Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi (Engelsiz ERÜ) olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve kampüsle bağlantılı olan diğer tüm özel gereksinimli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu alanda yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Özel gereksinimi olan öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerine tam katılım ve sınav ve ders uygulamaları konusunda ilgili fakülte yönetimleri ve öğretim elemanlarıyla sürekli iletişim içinde ve ortak hareket edilmektedir. Bu amaçla üniversitemizde her akademik bölüm için bir engelli öğrenci birim temsilci mevcuttur. Engel durumunu Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampus Birimi’ne bildirmek veya bildirmemek tamamen öğrencinin kararıdır. Birimimiz yine de engelli öğrencilerimizi tespit etmeye çalışacak ve onların akademik ve sosyal yaşantılarında önlerine çıkacak engelleri ortadan kaldırmaya çalışacaktır.