Dünya Engellilik Sempozyumu

5-6 Mart 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesin de gerçekleştirilen Çalıştaya birimimiz elemanları ile katıldı.